maandag 20 augustus 2018

Blad 20, nieuwe stijl

Voorlopig zullen op deze pagina's 'notities' staan, die meer lijken op dag- en nacht dromerij.

Het was een ruimte die aan één kant uitzicht gaf op de ruimte rondom, tot aan de horizon. Van links kwam een zwaan, voortpeddelend in een bootje, hij bracht verslag uit van wat er aan cultureels gebeurd was in het afgelopen jaar bij een hofnar. De zwaan zwenkte een halve slag en richtte zich tot de nar, waarbij zich een harp vormde. Op de harp verschenen namen van mij vaag bekende mensen en ik meende ook muziek te horen. Toen het beest klaar was, zwenkte hij weer een halve slag naar links en peddelde mij voorbij, ditmaal naar links.