maandag 15 oktober 2018

Oersik bak bak

"Ga eens andersom zitten" zei iemand, terwijl ik op een grote stoel zat bij het perron. Nu keek ik de weilanden in en zag niet hoe de lange trein naderde. Hij stopte nauwelijks bij het onooglijke station en toen hij weer optrok merkte ik dat ik mee rende. De conductrice stond nog in de deuropening en keek meewarig naar mij. De trein ging sneller en ik raakte buiten adem. Toen naderde ik een brug over het spoor en sukkelde er met mijn laatste krachten over heen.

Geen opmerkingen: