maandag 15 oktober 2018

Tussenruimte

digitaal schilderij van L. Radstaak
In het ruime lokaal van het museum zat hij aan het hoofd van de lange tafel. Hij nam het woord, tegen zijn gewoonte in. "Zo juist ben ik getuige geweest van de waarneming van de kleuren in de tussenruimte, dat is de ruimte waarin de kunstenaar niets heeft gedaan en die toch aanwezig is. Ik vind die ruimte vol van kleuren die ik eigenlijk nooit gezien heb, tegen het buitenissige aan!" Hij zweeg, om de indruk die dat maakte te bestuderen. Zij waren allen stil en keken naar de ruimte door de drie ramen, waar een zon scheen door de wolken van een winterse lucht. Het licht was bijna verblindend op dat moment. In een van de ramen was nog net de kunstenaar Cornelius Rogge te zien, gevolgd door een stoet kinderen. Het leek alsof hij die tussenruimte ook probeerde te verklaren aan de onbedorven kinderzielen.

Geen opmerkingen: