maandag 15 oktober 2018

Treinongeluk


Hij liep op een pad door het bos evenwijdig aan de spoorlijn, hij hoorde een trein aankomen. Het was een zilvergrijze lokale Belgische trein en hij reed vrij langzaam. Maar toen de trein bijna voorbij was ging hij ontsporen, hij zag de voorste wagons knikken en er klonk een hoop geraas. Hij deinsde achteruit voor rondvliegende stukken, toen kwam de trein tot stilstand. Het tafereel was bijna schilderachtig te noemen, de rechte lijn van het spoor in het hoge bos, de voorjaarskleuren van de bomen en het aanzien van de gederailleerde trein. De man sloeg linksaf, het bos in, hij kwam over een bruggetje met boeken die erop lagen, hij moest er over heen stappen. Het werd donker om hem heen. Er klonken vrolijke geluiden.

Geen opmerkingen: